მთარგმნელობითი მომსახურება

თარგმნა – ნოტარიული დამოწმება

Регистрация брака в Грузии

Регистрация брака в Грузии Перевод документов Регистрация заявления в ЗАГС Организация церемонии бракосочетания Перевод и легализация свидетельства о браке Фотосъемка, Видеосъемка Услуги стилистов, визажистов, маникюр…

თარგმნა – ნოტარიული დამოწმება

+995 595 05 75 49 translate@gurico.ge www.gurico.ge ჩვენთან შეგიძლიათ თარგმნოთ: პასპორტი, ატესტატი, სერტიფიკატი, დიპლომიცნობა, განცხადება, ამონაწერი რეესტრიდან,პირადობის, დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების მოწმობებითანხმობა, მინდობილობა, ხელშეკრულება ტერმინოლოგია სამედიცინო,…

Апостиль на документы в Грузии

В Грузии, международную печать Апостиль, на документы ставить только министерство юстиции. Есть ньюанс с которым и сталкиваются иностранцы, которым потребовалось заверить международной печатью Апостиль тот…